Menu Close

Vihreämmän, monimuotoisemman ja tasa-arvoisemman huomisen puolesta.

Ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon 2021

Olen 24-vuotias reissumies, jonka sydän sykkii Helsingin kulttuurille ja luonnolle. Olen ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon 2021, sillä haluan olla mukana rakentamassa Helsingistä unelmieni kaupunkia. Kaupunkia, joka on rakennettu kestävälle pohjalle, joka on monimuotoinen ja tasa-arvoinen, ja jossa päätökset tehdään myös lasten ja nuorten tarpeet huomioiden. Jokaisen helsinkiläisen on voitava kutsua Helsinkiä ylpeydellä kodiksi.


Keskeiset teemani

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen

Rakenteellinen rasismi heikentää henkilön mahdollisuuksia yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen elämään. Rakenteellisessa rasismissa on kyse yhteiskunnan rakenteissa olevista toimintakäytännöistä ja säädöksistä, jotka johtavat syrjintään ja rasismiin. Tämä pahimmassa tapauksessa seuraa läpi elämän, aiheuttaa huono-osaisuuden kasautumista ja vaikuttaa negatiivisesti etenkin ihmisen mielenterveyteen. Tärkeintä on, että teemme kuntatasolla rasismin vastaista työtä, sillä jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään.


Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisy

Tarve lasten ja nuorten mielenterveyspalveluille kasvaa jatkuvasti. Vallitsevan pandemian vuoksi ennaltaehkäisevän nuorisotyön tekeminen on vaikeutunut huomattavasti. Lasten ja nuorten palveluista on viime vuosina leikattu yhteensä noin 2 miljardia euroa. Tehdyt toimenpiteet aiheuttavat pitkällä aikavälillä enemmän kuluja kuin säästöjä.


ekologinen kaupunki, jossa on taloja ja käytetään sähkö- sekä aurinkoenergiaa

Kestävä kaupunkisuunnittelu

Helsingistä tulisi rakentaa mahdollisimman ekologinen. Kaupunkisuunnittelussa tulisi huomioida enemmän kävely- ja pyöräilyreittien saatavuus. Lisäksi joukkoliikennettä tulisi kehittää siten, että myös Helsingin syrjäisimmillä alueilla asuvilla olisi mahdollisuus sujuvan joukkoliikenteen käyttöön.