Menu Close

Kuntavaalit 2021

Vihreämmän, monikulttuurisemman ja tasa-arvoisemman huomisen puolesta.

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta 2021, jolloin meillä on mahdollisuus valita, ketkä edustavat meitä kuntien päättävissä elimissä. Kunnissa päätetään esimerkiksi opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta, edistetään nuorisotyötä ja mahdollistetaan liikunta- sekä kulttuuripalveluita. Kunnissa päätetään myös kaupunkisuunnittelusta ja julkisten kulkuneuvojen reiteistä. 

Kuntavaalit 2021 teemat

Ilmastonmuutos on asia, jota emme voi sivuuttaa kaupungissamme. Helsingin on voitava olla suunnannäyttäjä edistyksellisessä ilmastopolitiikassa. Päätöksenteossa tulisi huomioida aina myös mahdolliset ilmastovaikutukset. Kestävä vihreä kaupunkisuunnittelu on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja meidän kaikkien hyvinvoinnin turvaamisessa.

Rasismi, maahanmuuttovastaisuus ja äärioikeistolainen liikehdintä on voimistunut viime vuosien aikana huomattavan paljon. Tämä negatiivinen kehitys vaikuttaa etenkin nuorisoon. Niihin, jotka ovat syntyneet ja kasvaneet Suomessa ja joiden identiteetti ja kulttuuri tulee Suomesta, mutta ulkomuoto saattaa periytyä muualta.

Rasismin vaikutus näkyy yhä enenevissä määrin koulutuksen keskeyttämisinä, työttömyyslukujen kasvuna ja pahimmassa tapauksessa yhteiskunnan rattaista pois putoamisena. Nuorten syrjäytyminen on Suomessa keskeinen yhteiskunnallinen teema. Etenkin maahanmuuttajanuoret ovat jääneet koulutuksen ja työelämän suhteen pakan alimmaiseksi.

Negatiivisten ennakkoluulojen ja asenteiden purku yhdessä segregaation estämisen kanssa ratkaisisi monia ongelmia. Lisäksi tukipalveluiden saatavuutta tulisi lisätä ja etenkin nuorisotyön määrään ja laatuun tulisi keskittyä enemmän. Voit lukea lisää aiheesta blogistani “Rasismi on yhteiskunnallinen ongelma“.

Edellä mainittujen lisäksi haluan mahdollistaa laadukkaat peruspalvelut jokaiselle. Peruspalvelut eivät ole luksusta vaan ihmisoikeus. Etenkin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta tulisi parantaa. Olen listannut konkreettisia muutoksia blogissani “Pelkkä lämmin käsi ei riitä poistamaan mielenterveysongelmia“.

Lisäksi mielenterveysongelmien normalisointia varten tulisi luoda ratkaisuja. Tälläkin hetkellä on paljon kulttuureja, joissa aihetta ei tunneta. Tämän vuoksi hoitoa tarvitsevat eivät hakeudu ajoissa hoidettavaksi. Poistetaan yhdessä mielenterveysongelmien mukanaan tuoma häpeä ja luodaan turvallinen mielen kasvuympäristö jokaiselle.

Olen kuntavaalit 2021 ehdokas ja haen Helsingin kaupunginvaltuustoon Vihreiden listalla. Haluan olla rakentamassa Helsingistä entistä kestävämpää, monikulttuurisempaa sekä tasa-arvoisempaa kaupunkia. Päätöksenteko ei ole vain aikuisten ja kantaväestön asia. Helsinki on upean monikulttuurinen kaupunki, jossa myös lasten, nuorten ja vähemmistöjen ääniä tulisi kuulla.

Jokaisen helsinkiläisen on voitava kutsua Helsinkiä ylpeydellä kodiksi.