Menu Close

Kuntavaaliteemat

ihmisiä eri kulttuureista seisoo nurmikolla

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen

Rakenteellinen rasismi heikentää henkilön mahdollisuuksia yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen elämään. Rakenteellisessa rasismissa on kyse yhteiskunnan rakenteissa olevista toimintakäytännöistä ja säädöksistä, jotka johtavat syrjintään ja rasismiin. Tämä pahimmassa tapauksessa seuraa läpi elämän ja aiheuttaa huono-osaisuuden kasautumista vaikuttaa negatiivisesti etenkin ihmisen mielenterveyteen. Tärkeintä on, että teemme kuntatasolla rasismin vastaista työtä, sillä jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään.

potilas lääkärin vastaanotolla itkemässä

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisy

Tarve lasten ja nuorten mielenterveyspalveluille kasvaa jatkuvasti. Vallitsevan pandemian vuoksi ennaltaehkäisevän nuorisotyön tekeminen on vaikeutunut huomattavasti. Lasten ja nuorten palveluista on viime vuosina leikattu yhteensä noin 2 miljardia euroa. Tehdyt toimenpiteet aiheuttavat pitkällä aikavälillä enemmän kuluja kuin säästöjä.

ekologinen kaupunki, jossa on taloja ja käytetään sähkö- sekä aurinkoenergiaa

Kestävä kaupunkisuunnittelu

Helsingistä tulisi rakentaa mahdollisimman ekologinen. Kaupunkisuunnittelussa tulisi huomioida enemmän kävely- ja pyöräilyreittien saatavuus. Lisäksi joukkoliikennettä tulisi kehittää siten, että myös Helsingin syrjäisimmillä alueilla asuvilla olisi mahdollisuus sujuvan joukkoliikenteen käyttöön.