Menu Close

Kestävä kaupunkisuunnittelu

Kestävässä kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon sekä ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia että taloudellisia asioita, joiden pohjalta kaupunkia rakennetaan. Kaupungit ovat yksi suurimmista tekijöistä ilmastonmuutoksen torjunnassa, eriarvoisuuden lieventämisessä ja ihmisten elämänlaadun parantamisessa.

Helsingistä tulisi rakentaa mahdollisimman ekologinen. Ekologisuutta tukee muun muassa se, että kävelyyn ja pyöräilyyn panostettaisiin. Kaupunkisuunnittelussa tulisi huomioida enemmän joukkoliikenteen sujuvuus etenkin kaupungin syrjäisimmillä alueille ja näin ollen mahdollistaa jokaiselle helsinkiläiselle mahdollisuus sujuvan joukkoliikenteen käyttöön.

Pääkaupunkiseudun väestönkasvu on huomattava, joten luonnollisesti asuntojen määrää tulisi lisätä. Rakentamisessa tulisi kuitenkin huomioida myös lähiluonto, sillä luonto ja sen tarjoamat mahdollisuudet lisäävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. 

Uusien asuinalueiden pohjana tulisi ehdottomasti olla aina kestävän kehityksen kulmakivet.