Menu Close

Mielenterveys

Lapset ja nuoret

Mielenterveyspalveluiden saatavuus puhuttaa jälleen. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tulisi olla tarjolla jokaiselle elämäntilanteesta riippumatta. Mielenterveysongelmat ovat yleisiä ja monet mielenterveyshäiriöt ilmaantuvat jo nuoruusiässä. Tämän vuoksi etenkin lasten ja nuorten mielenterveyden kehitystä tulisi tukea entistä vahvemmin esimerkiksi:

  • Parantamalla kouluoloja ja ehkäisemällä kiusaamista.
  • Tarjoamalla enemmän virkistysmahdollisuuksia
  • Luomalla lisää nuorisotaloja, joissa lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus jutella turvallisen aikuisen kanssa mieltä painavista asioista.

Kunnan on tärkeää tarjota apua myös mielenterveysongelmista kärsivän nuoren perheelle, sillä vaihe on perheelle yhtä vaikea kuin nuorelle itselleen.

Maahanmuuttajat

Vaikkakin mielenterveysongelmat ovat yleisiä, maahanmuuttajat käyttävät mielenterveyspalveluita harvemmin kuin koko väestö. Tämä johtuu monesti tietämättömyydestä, sillä esimerkiksi omassa kotikulttuurissani mielenterveysongelmia ei tunneta juurikaan.

Maahanmuuttajien mielenterveyspalveluiden saatavuutta tulisi kehittää entisestään, sillä mielenterveysongelmat ovat yhteydessä muihin terveys- ja hyvinvointiongelmiin. Tämä taas voi näkyä esimerkiksi työkyvyttömyytenä. Mielenterveysongelmista puhumalla ja ehkäisevää hoitoa tarjoamalla voimme tehdä tabusta normaalia. Etenkin mielenterveyspalveluiden saatavuuteen tulisi panostaa ja tietoisuus näistä saattaa myös vähemmistöjen luo.

Mitä paremmin väestö voi sitä paremmin myös koko Suomen talous voi.