Menu Close

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Suomessa

Vaikka Suomi on maana edelläkävijä monikulttuurisuus ja tasa-arvo asioissa, paljon on vielä tehtävää. Edelleen löytyy eroja sukupuolten ja vähemmistöryhmien koulutuksessa, työllistymisessä ja hyvinvoinnissa.

Rasismi on yhä iso ongelma Suomessa. Rasismi voi olla suoraa ja näkyvää tai rakenteellista ja vaikeammin havaittavaa. Näkyvä rasismi on käytännössä Face2Face -rasismia, jossa toista esimerkiksi solvataan. Rakenteellinen rasismi taas näkyy yhteiskunnan rakenteissa, koulutuksessa, työelämässä ja jopa ihan perinteisessä asiakaspalvelussa. Rakenteellinen rasismi heikentää henkilön mahdollisuuksia yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen elämään. Esimerkkinä rakenteellisesta rasismista, tutkija Akhlaq Ahmad tutki, kuinka paljon painoarvoa henkilön nimellä on työnhaussa. Tätä varten hän lähetti 5000 hakemusta eri nimillä varustettuina ja tulokset olivat huolestuttavia:

Hakijan nimellä ja äidinkielellä on erittäin suuri vaikutus siihen, tuleeko palkatuksi vai ei.

Rakenteellinen rasismi näkyy myös ihan perus arjessa, kuten kouluissa tai alueellisena eriytymisenä. Kouluissa rakenteellinen rasismi näkyy esimerkiksi siten, että täydellistä suomea puhuva nuori ohjataan S2-tunnille vain sen vuoksi, että taustat ovat muualta. Tämänlainen lokerointi on hyvin haitallista eri taustan omaaville nuorille, mutta yhtä haitallista tämä on myös valtaväestön nuorille. Jos jo alakouluikäisenä opetetaan ajattelemaan ”Me” ja ”He”, tulee se myöhemmin näkymään kummankin ryhmän arjessa, usein negatiivisesti.

Alueellinen eriytyminen

Alueellinen eriytyminen edesauttaa rasismin kehittymistä. Alueellisella eriytymisellä tarkoitetaan kaupungin asuinalueiden väestörakenteen eriytymistä. Eriytyminen voi näkyä demografisena, sosioekonomisena tai etnisenä. Nämä näkyvät usein myös päällekkäin, jos esimerkiksi pienituloiset maahanmuuttajaperheet keskittyvät omille asuinalueilleen. Alueelliset erot väestön sosioekonomisessa rakenteessa näkyvät esimerkiksi sairastavuudessa ja koetussa hyvinvoinnissa havaittaviin eroihin.

Monikulttuurisuutta ja tasa-arvoa edistävällä työllä voimme ehkäistä myös nuorten syrjäytymistä, joka on Suomessa iso ongelma. Etenkin maahanmuuttajataustaiset nuoret jäävät usein koulutuksen ja työelämän suhteen pakan alimmaisiksi. Nuorten tukipalveluiden saatavuutta tulisi lisätä ja etenkin nuorisotyön määrää ja laatua kehittää, sillä

Suomi ei pärjää ilman nuoria, joten nuorten hyvinvoinnin eteen tulisi tehdä enemmän työtä.

Amin Hassan