Menu Close

Rasismi on yhteiskunnallinen ongelma

Rasismista on hyvin hankala puhua.

Koko sana on hyvin pelottava ja huokuu yhtä isoa negatiivisuutta. Rasismista on hankala puhua myös siitä syystä, että se ei koske suoranaisesti kaikkia. Meillä onkin harmittava tapa kääntää katse pois niistä asioista, jotka eivät suoraan kosketa omaa arkeamme. Tosiasia on kuitenkin se, että rasismi on yhteiskunnallinen ongelma, jota näkee yhteiskunnan jokaisella asteella aina varhaiskasvatuksesta poliittiseen päätöksentekoon asti.

Rasismiin on vaikea puuttua, mikäli rasismi käsitteenä ei ole tuttu. Rasismilla tarkoitetaan tietyn ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rasismin kokemukset ovat hyvin haitallista ihmisen hyvinvoinnille.

Rasismi on yhteiskunnallinen ongelma

Rasismi on yhteinen ongelma ja meidän jokaisen velvollisuus on puuttua rasismiin. Rasistista käytöstä ei saisi missään nimessä hyväksyä eikä rasismin kohdetta jättää yksin pulaan. Haastan jokaisen liittymään mukaan rasismin vastaiseen kamppailuun. 

Alla muutama käytännön vinkki, joilla jokainen voi osallistua:

1. Tunnista rasismi

Jotta rasismia voi vastustaa, tulee sen eri muodot tunnistaa. Suora rasismi yksilöä kohtaan ei ole rasismin ainoa muoto. Tahattomat ja hyvääkin tarkoittavat mikroaggressiot ovat yksilön mielenterveyden kannalta myrkyllisimpiä rasismin muotoja. Yleisin mikroaggressio on niin tahaton kysymys kuin ‘’Mistä sä olet kotoisin?’’, jonka takana on usein stereotyyppinen oletus, että tummaihoinen ei voi olla suomalainen tai puhua suomea. Lisäksi on tärkeää tunnistaa rakenteellista rasismi, joka suosii valtaväestöön kuuluvia ja syrjii rodullistettuja. Tätä esiintyy etenkin työn- tai asunnonhaun yhteydessä.

2. Kuuntele

Jotta rasismia voi vastustaa, on hyvin tärkeää kuunnella rodullistettuja ja ymmärtää heidän kokemuksiaan. Aina ei tarvitse olla vastauksia, välillä pelkkä kuunteleminen ja asian vakavasti ottaminen ilman tuomitsemista tai asian vähättelemistä riittää. 

3. Hyväksy, että sinullakin saattaa olla ennakkoluuloja

Jokaisella on alitajuisia ennakkoluuloja ja kuka vain voi sanoa tai tehdä jotakin rasistista, tahallisesti tai tahattomasti. Jotta voit vastustaa rasismia tulisi sinun olla valmis tekemään työtä etenkin itsesi kanssa. Suurin osa rasismista on tiedostamatonta. Vain tiedostamalla ja hyväksymällä omat ennakkoluulot voi niitä alkaa purkamaan. 

4. Tunnista etuoikeutesi

Meillä jokaisella on omia etuoikeuksia ja helpointa onkin tunnistaa niitä etuoikeuksia mitä meillä ei ole. Kantaväestöön kuuluvana sinulla on taustasi puolesta etuoikeus, joka on tärkeää tunnistaa, mikäli haluaa olla osana ratkaisemassa rasismin ongelmia. Tämä etuoikeus ei tarkoita sitä, että sinulla menee elämässä sen paremmin kuin muillakaan tai että sinulla olisi miljoonia tililläsi. Tämä etuoikeus on vain merkki siitä, että sinun vastoinkäymisesi eivät ole tulleet sinulle vastaan taustasi tai ihonvärisi ja siitä johtuvan rakenteellisen rasismin vuoksi. 

5. Puutu rasismiin

Rasismiin puuttuminen on tärkein ja näkyvin osa rasismin vastustamista. Puuttumalla et osoita tukeasi vain rasismin kohteelle vaan näytät yhteiskunnalle, ettei rasismi ole hyväksyttävää missään muodossa. Rasismiin puuttumista voi olla esimerkiksi rasistisiin vitseihin puuttumista, rasististen väitteiden kumoamista tai rasismia kohtaavalle avun hakemista. Loppujen lopuksi ei ole tärkeää, millä tavoin ja missä puutut rasismiin, kunhan puutut ja seisot rasismia kohtaavan tukena.

6. Uskalla puhua rasismista

Kuten alussa mainitsin, rasismista on hyvin hankala puhua, sillä koko sana on hyvin pelottava ja huokuu yhtä isoa negatiivisuutta. On kuitenkin hyvin tärkeää nostaa asia esille, sillä vaikeneminen ei tule muuttamaan mitään. Ole rohkea. Tiedän, että se ei aina ole helppoa, mutta voin käsi sydämellä sanoa, että rasismin jatkuva kokeminen on vielä inhottavampaa. 

Fist, Protest, Symbol, Demonstration, Sign

Rasismi on yhteiskunnallinen ongelma ja vain yhdessä voimme kitkeä sen.

1 Comment

  1. Pingback:Rakenteellinen rasismi lisää mielenterveysongelmien riskiä | Amin Hassan

Leave a Reply